Älghund

Det är en mycket gammal tradition att jaga älg med en lösspringande hund. Metoden användes redan på stenåldern och idag använder vi hunden i jakten på ungefär samma sätt, bortsett från att människan nu använder moderna vapen. När man jagar älg med en älghund är hundens uppgift att söka upp älgen. Hunden gör detta självständigt medan jägaren rör sig mot vinden, för att kunna skjuta älgen när den upptäcks av hunden. Det finns idag flera hundraser som används som älghundar. Bland annat gråhund, jämthund, hälleforsare samt olika raser av lajkor.

En riktigt duktig älghund

En riktigt duktig älghund kan få flera priser och utmärkelser. Hunden kan till exempel bli nordisk jaktchampion om den är mycket duktig på sin sak. En duktig älghund ska söka upp älgen inom en viss tid, och söka av marken på egen hand. När hunden sedan hittar även och får kontakt med denna ska hunden uppträda på ett lugnt sätt och inte skrämma älgen. Älgen brukar ofta vara mycket vaksam på hunden till en början, men efter ett tag vänjer sig älgen vid hundens närvaro. När detta inträffat, kan hunden lugnt börja med ett jämt ståndskall och på då vis visa för jägaren var älgen och hunden själv befinner sig. Om älgen förflyttar sig är det hunden uppgift att följa efter den och stoppa den.

Att föda upp älghund

Om man vill föda upp älghundar är den en hel del man måste tänka på. Vill man inte starta ett företag kan det vara bra att titta på olika lösningar för hur man kan fakturera utan företag. Att kunna fakturera är bra för de valpköpare som inte har kontanter med sig, samt vid inköp eller försäljning av foder, tillbehör eller andra jaktrelaterade saker. För att kunna tjäna bra på sin uppfödning av älghund krävs det mycket träning med valparna, samt bra föräldrar till valpkullen. Det är också viktigt att uppfödaren har tillräckligt med kunskaper för att kunna ta väl hand om valpar och valpköpare. Man måste också ha koll på ekonomin och för att ha detta kan det vara bra att kunna fakturera vissa saker.

Leave a Reply