Så lär du din hund disciplin

 

Att ha en hund innebär att ta hand om ett litet liv. Precis som vi människor har hundar en sorts personlighet som påverkas av tidigare erfarenheter. Vissa hundar har kanske blivit behandlade på ett mindre bra sätt eller har inte fått rätt träning. Det kan leda till att de blir odisciplinerade och svåra att handskas med. När du lär din hund disciplin skapas en sundare relation mellan hunden och dig som ägare, vilket är positivt för alla parter. Även om hunden saknar disciplin i nuläget går det att förbättra uppförandet hos de allra flesta hundar. Ordspråket säger kanske det motsatta, men normalt går det faktiskt att lära gamla hundar sitta.

Det viktigaste steget i att lära hunden disciplin är att vara tydlig. Hundar är bättre än vad många människor tror på att känna av sinnesstämningar och intentioner. Det betyder att du som visar dig svag och låter hunden bestämma kommer att få en hund som uppför sig därefter. När du däremot är tydlig och visar att du är ägaren kommer hunden att lyda dig och följa dina

Naughty dog - Lying dog in the middle of mess in the kitchen

uppmaningar. Tydlighet ska dock inte förväxlas med aggressivitet. Det går utmärkt att vara auktoritär utan att skrika på hunden. Oftast är det till och med en betydligt effektivare lösning att vara lågmäld men bestämd.

Som hundägare är det lätt att skämma bort hunden. Vare sig det gäller extra mycket mat eller att undvika att säga åt hunden när den har gjort något negativt händer det ofta att hundägare tror att han eller hon gör något av vänlighet. I själva verket blir resultatet tvärtom. Det är inte bara dina gäster och du själv som lider av att hunden saknar disciplin. Det leder också till att hunden själv blir oharmonisk och saknar riktning. När du visar tydliga ramar för din hund kommer den att acceptera det och se till att uppföra sig på ett bättre sätt.

Ett sätt att disciplinera sin hund är att använda sig av hundgodis. Med morot istället för piska kan du förbättra din hunds beteende och belöna ett bra uppförande. Det är särskilt relevant för yngre hundar som behöver ständig vägledning för att veta när de har gjort något bra.

Leave a Reply